قیمت: ۸۵,۰۰۰ تومن

پيراهن

جنسش نازك نيست
يك يا دو بار استفاده شده
قيمتش بالاي ٢٠٠
سايزشم به ٤٠/٤٢ ميخوره فكر ميكنم
همه ي ايتم ها فروشي ان به جز لاك
#پوشاک #استفاده_شده #۴۰
#کرمان