قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومن ۱۰۰,۰۰۰ تومن

پيراهن سايز ٨ (٣٨)

خريدارى شده از آمريكا
فقط يك بار پوشيده شده
#پوشاک
#تهران