قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

پیراهن گیپور خیلی شیک‌‌دو بنده فقط یک بار پوشیده شد سایز ۳۶-۳۸

#پوشاک
#کرج