قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

بادی. برندِ برشکا. یک بار هم استفاده نشده. سایز مدیوم.

#پوشاک
#تهران