قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

#شلوار_جين

#مانگو
#جین_اسکینی
سایز ۳۸
پارسال از مانگوی جردن خریدم و یکبار پوشیدم فقط
#پوشاک
#تهران