قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن

کیف تام فورد خیلی با کیفیت خودم ۲۸۰ خریدم واقعا با کیفیته هم داخلش هم چرمش از دستش ندین چند بار بیشتر استفاده نشده

#کیف