قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن

کتونی کاملا نو یک بار هم نپوشیدم به پام کوچیکه مارک کروکودیل سایز ۴۱ بسیار خوش پا و رااااحته

#کفش
#تهران