قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومن

سایز ۱۷*۱۷

#نو
دکوری
وینتیج

#دکوریجات
#تهران