قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ تومن ۹۹,۰۰۰ تومن

لباس جیر ترک، استفاده نشده و نو می باشد.

#پوشاک
#تهران