قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

بافت نازک پسرونه السی وایکیکی

چند بار استفاده شده اما تمیز و قابل استفاده ست
روش زده 12.18 ماه اما تا 2سال راحت قابل استفاده ست
#ارومیه #کودک #استفاده_شده #سایز_۱۸_ماه