قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ تومن ۵۲,۰۰۰ تومن

بچه ها این کفش خیلی خوشگلتر از عکسشه

طراحی روش کار خودمه و کاردسته
خود کفش هم بسیار با کیفیت و ترکه
روش زده سایز ۴۰ ولی به ۳۸،۳۹ میشه
خیلی خاصه فکر نکنم نمونه اش جایی باشه
کلا یکبار تو خونه پوشیده شده
#فروشگاه
#کفش
#تهران