قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

کار دست.روی تنه درخت.از تایلند خریداری شده.خیلی زیر قیمت گذاشتم

#دکوریجات