قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۵۸,۰۰۰ تومن

ماتروشكا، سوغات روسيه، كار چوب و نقاشي روي چوب، فقط يكيش رنگش يكمي كنده شده بقيه همه سالم و بدون ايراده، اين كار الان تو خود روسيه خيلي بالاتره چون از چوبه و هنر دسته. قيمت اشتباه خورده اين كار ١٠٠ تومانه توجه كنين.

#دکوریجات