قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن

صندل برشکا

سایز ۳۸
از ترکیه ۸۰لیر خریداری شده
درحدنو هست
#کفش
#تهران