قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومن

سایز بزرگ ۳۵۰۰۰ تومن

سایز کوچیک ۲۸۰۰۰ تومن
بشقاب سرامیکی دستساز
دوبار تو کوره پخته شده

#فروشگاه #دکوریجات