قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

ظرف بامبو، قطر ظرف ۲۰ سانتیمتر. فقط یک بار برای عکاسی استفاده شده. میشه همراه چند قاب عکس به دیوار نصب بشه.


#دکوریجات