قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومن ۶۰,۰۰۰ تومن

●مانتوم رو فقط یکبار برای عقد توی محضر حدود ۲ #ساعت پوشیدم‌

●بیشتر برای مجالس مناسبه
●رنگ تنه سفید هستش که بخاطر نور زرد اتاق یکم‌شیری دیده میشه
●سایزش #۴۰ هست ولی من خودم‌۳۸ هست سایزم‌و چون فیت نمیپوشم مناسبم بود
●قد #لباس هم تا زانومه برای من که ۱۷۰ هست قدم


من استفاده ام رو کردم و امیدوارم برسه دست کسی که میتونه ازش بهتر استفاده کنه .

#پوشاک #مانتو_مجلسي#مانتو