قیمت: ۳۰۰۰۰ تومن

کتری برقی مسافرتی در کمتر از ۱دقیقه به جوش میاد آب

فقط برای تست استفاده شده
0.60 lt
#مارک stillo ترکیه
آمل
#دکوریجات