قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن ۳۲,۰۰۰ تومن

سایز ۴۲

🍁🍁کلی از قیمت آگهیام کم کردم به صفحه سر بزنید اونا هم ببینید🍁🍁
#پوشاک
#درصدداران
#تهران