قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۵,۰۰۰ تومن

اين تاپ سورمه اي خوشگل

ترك هست
كلا ١ بار پوشيده شده و شسته شده
تميز
مناسب سايز ٣٦
#پوشاک