قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن

ابعاد: ٢٤*١٢

کیف پولی که به عنوان کیف کوچک دستی هم میشود استفاده کرد
خرید غیر حضوری، هزینه ارسال با مشتری
#کیف
#تهران