قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن ۱۰۰,۰۰۰ تومن

سايز مديوم

خريدمش انداره ام نبود
ميخوام بفروشم
خواستيد تخفيف هم ميدم
#پوشاک
#تهران