قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

جنس عالی از ونیز گرفتم بعلت جابجایی و کمبود جا

#کیف