قیمت: ۱۸۸,۰۰۰ تومن ۹۴,۰۰۰ تومن

نو هست و يه ذره برام تنگ هست

سايزش برا ٣٦فيت هست
تقريبا ميشه گفت براي ٣٤_٣٦ مناسب
#پوشاک