قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن

#روسری قواره بزرگ نو .یه بار استفاده شده.

#پوشاک