قیمت: ۷۸۰۰۰ تومن ۳۸۰۰۰ تومن

جنس ترك👌🏻

سايز 38
كمتر از 5 بار پوشيده شده🙏🏻
فروش به علت مهاجرت🌹
#کفش