قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومن ۱۲,۰۰۰ تومن

قواره۱۱۰ چند بار استفاده و شسته شده.قیمت خریدش بالاتر بوده.تخفیف دادم بردارید.

زمینه سرمه ای.با طرح های طلایی و ...
#پوشاک #استفاده_شده #فری_سایز
#تهران