قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

فروخته شده

پالتو مزون دوز

سالم و شيك
يكي دوبار پوشيده شده
سايز ٣٤،٣٦
بالاش تنگه و فرم تنه
پايينش چينداره
روتن خيلي خوشكله
#پوشاک
#پالتو