قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن

مانتوی کوتاه تابستونی. هم میشه بندشو بست و دانشگاه پوشید، هم برای بیرون جلو باز. چون نمیتونم با چیزی ستش کنم تو کمدم بی استفاده مونده.

قیمت خریدش ۱۲۰ بود.
#پوشاک #استفاده_شده #فری_سایز