قیمت: ۸۵,۰۰۰ تومن

این تیشرت خاص و خوشگل طراحی و نقاشیش کامل کار خودمہ🤩🤩

یعنی این طرح رو نہ تو فروشگاہ می بینید نہ تو تن کس دیگہ ای😎
تازہ بلک لایت و عکسش تو نورUV ھم اگہ ورق بزنید ھست
کامل کار دست و قابل شست و شو
قابل سفارش با سایز و طرح دلخواہ شما😎😍😍
#پوشاک #نو #۳۴
#تهران