قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

یه کیفه دستی اوردم براتون چه کیفی خیلی ناز و شیکه مارکه ایوسن لورنه البته های کپی دیگه مثلا

یه ایراد کوچیک دارا یکم رنگه کنارش رفته که اصلا مشخص نیست از جلو عکس گذاشتم که ببینید اما از دور اصلا اصلا مشخص نیست
یه قیمتی میزارم که از کمدم بره
#کیف #استفاده_شده
#تهران