قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۱۷,۰۰۰ تومن

فروخته شده

شال از انگلیس برام فرستادن

هدیه بوده و خیلی کم ازش استفاده شده
درحد نو هست
#پوشاک
#شال