قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومن ۸۰,۰۰۰ تومن

٢عدد تاپ نيم تنه ،سايز S,هر ٢ با هم,هم براي ورزش مناسب،هم با شلوار جين و...


Forever 21
#پوشاک
#تهران