قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومن ۱۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

تابلو تک شاخ خارجی

ابعاد ۲۰ در ۲۵
انگلیسی
پول قاب و شیشش هم نمیشه😉
#دکوریجات