قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومن ۲۵,۰۰۰ تومن

فروخته شده

بلوز ترک سایز ۳۶ ،۳۸ یکبار پوشیده شده در حد نو ،از ترکیه خریداری شده

#پوشاک
#خفنها
#ترک
#تهران