قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

بافت/رنگ ذغالی/free size/قسمت یقه مدل شل هست

#پوشاک
#اصفهان