قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن

۱۷۰خریدم

حتی یک بارم تن نشده چون مامانم خریده و سایزم نمیشه
۱۰۰تومن تخفیف زدم با اینکه لباس یک بارم تن نشده
زیر لباس ساتن و رو گیپور
#پوشاک #نو #سایز_۳۶