قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن ۴۵,۰۰۰ تومن

اين كيف جادار كولينز واقعاً نوه شايد دو دفعه برش داشته باشم اما توي كمد مونده ويكي از دسته هاش يذره بالاش ايراد پيداكرده و اصاً معلومم نيست. عكس آخر و ببينيد. زرشكي تيره است و خيلي شيك . ٤٤x٣٤ اين كيف با اين قيمت مفته

#کیف
#تهران