قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومن ۶۵,۰۰۰ تومن

فروخته شده

کفش کالج جیر

کاملا نوع و تمیز
اینترنتی خریداری شد متاسفانه کاملا سایز پام نبود استفاده نشد اصلا
پاخور جذاب😍
سایز۳۹
#کفش