قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ تومن ۱۵۵,۰۰۰ تومن

فروخته شده

مانتوی مزونی که قبل از عید ۴۵۰ تومن خریدیم و نپوشیدیم🙆

توی کاور نگه داشته شده تا از بو هم در امان باشه😊

ســایز مدیومه
قد: ۱۲۶
دور سینه: ۱۰۰
#پوشاک #تگ_دار #سایز_۳۸