قیمت: ۴۹,۰۰۰ تومن

دامن تمام کش جنس ترک نو و تگ دار هستش قیمت خریده ساله قبلم هستش

#پوشاک
#تگ_دار