قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

روسری قوار بزرگ دور دست دوز. خیلی خوب رو سر میمونه.خیلی کم استفاده شده.

#پوشاک