قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن فروخته شده

#کیف بزرگ پارچه ای،

یکی دو بار بیشتر استفاده نشده،
کاملا تمیز و سالم
#کیف