قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

#گوشواره ابریشمی جنس خوب

#نو نو
رنگ آبی تیره، کادو بوده، مارکش روشه، میتونید قیمت اصلیشو از پیچش سوال کنید.
#زیورآلات