قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومن ۵۹,۰۰۰ تومن

فروخته شده

پیراهن کرپ حریر جنس فوق العاده

سایز ۳۸-۴۰
برام کوچک شده فقط ۳بار ازش استفاده کردم
قدش ۸۴
فاصله زیر بغل تا زیر بغل۴۳
#پوشاک