قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ تومن

برادرم فروشگاه لباس ورزشی داشت ولی فروشگاه‌رو جمع کرد. لباس‌های ورزشی‌رو به قیمت خرید می‌فروشه. خودم و دوستام کلی خرید کردیم برای ورزش و همه راضی هستیم.

- كوله ورزشی بزرگ
- Asics / High Copy

#پوشاک
#کیف
#تهران