قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن

#کتونی کاملا #نو ، تک سایز مغازمون هستش ، سایز ۳۸و۳۹

#کفش