قیمت: ۵۸۰۰۰ تومن ۴۵۰۰۰ تومن

پولیور برند بوسینی یکی دو بار پوشیدم، رو یقش فکر کنم ناخنم گیر کرد یک دونش در رفت، قیمتش و مناسب میزارم الان این برند خیلی گرون شده، تو تن خیلی شیکه.زده s اما واسه من اندازست مناسب ۳۸ و ۴۰ هم میشه

#پوشاک