قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

دامن خارجی

یکبار پوشیده شده_سایز ۳۸
کشی هست.قدش ۸۰ سانته
#پوشاک
#تهران