قیمت: ۱۵۹,۰۰۰ تومن

دامن تمام پولک و منجوق. استفاده نشده. از پاساژ ولنجک خریدم ولی نشد استفاده کنم. پشتش هم‌ همین‌ شکلیه.

(گل ها مال خودش نیست)
#پوشاک #تگ_دار #۳۶